DJC

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀNH TRÌNH KIM CƯƠNG Phiên bản hệ thống 14.0-20230317

Thông tin về CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀNH TRÌNH KIM CƯƠNG instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

DJC - About
Module About
DJC - Thông tin tài khoản
Module Thông tin tài khoản
DJC - Affiliate
Module Affiliate
DJC - API
DJC API
DJC - Book award
Module Award
DJC - Base
Base for DJC Homepage
DJC - Blog
Module Blog
DJC - Business
Module Business
DJC - Hợp tác
Module Hợp tác
DJC - Tác giả
Module Tác giả
DJC - Liên hệ
DJC Contact
DJC - Diamond witch club
Module Diamond witch club
DJC - Emoji
Emoji
DJC - Sự kiện
Module Sự kiện
DJC - Nhà sáng lập & Ban cố vấn
Module Nhà sáng lập & Ban cố vấn
DJC - Kho đá quý
Module Kho đá quý
DJC - Kho quà tặng
Module Kho quà tặng
DJC - Thư viện chung
Module Thư viện chung
DJC Membership
Module Thành viên
DJC - Tin tức
Module Tin tức
DJC - Thông báo
Module Notification
DJC - Thanh toán
Module Payment
DJC - Điều khoản và chính sách
Module Điều khoản và chính sách
DJC - Câu hỏi thường gặp
Module Câu hỏi thường gặp
DJC - Ranking
Module cấu hình Ranking
DJC - Tuyển dụng
Module Tuyển dụng
DJC - Setting
Setting
DJC - Giải pháp
Module Giải pháp
DJC - Stone dam
DJC Stone dam API
DJC - Mọi người & báo chí nói về chúng tôi
Module Mọi người & báo chí nói về chúng tôi
DJC - Elite VietNam
Module Elite VietNam
DJC - Bánh xe cuộc đời
Module Bánh xe cuộc đời
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng