DJC

Thư viện 100 năm DJC chứa đựng nguồn tài liệu đa dạng, đa chiều, giúp cho người sử dụng có thể đào sâu nghiên cứu với lượng kiến thức rộng bao phủ và được cập nhật liên tục. Việc truyền tải kiến thức một cách sáng tạo thông qua các video book, audio, hình ảnh động bắt mắt và sống động.

Mr. Nguyễn Duy Linh Trưởng phòng đào tạo công ty Startup Education


Mr. Nguyễn Duy Linh
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC