DJC
Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/05/2023
Thành viên 1
phim hoạt hình

Có bao giờ bạn thắc mắc, sau khi thức ăn vào cơ thể rồi sẽ đi về đâu không? Thức ăn được tiêu hóa và chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu các giai đoạn trong quá trình tiêu hóa diễn ra như thế nào.