DJC
(S) Tăng cường thể lực cùng Battle Rope

(S) Tăng cường thể lực cùng Battle Rope

- Vận động viên chuyên nghiệp 

- Cá nhân yêu thích thể dục thể thao 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

- Hiểu về Battle Rope
- Video hướng dẫn luyện tập