DJC
(S) Profile Chuyên Gia & Nhà Đầu Tư

(S) Profile Chuyên Gia & Nhà Đầu Tư

  • Tất cả người Việt trên toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, gắn kết yêu thương & cân bằng hạnh phúc. 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 27/03/2023
Thành viên 2
0-6 Intro DJC thư viện 100 năm

1.  Câu chuyện DJC 

2.  Nhà sáng lập | Ban cố vấn 

3.  Sứ mệnh | Tầm nhìn | Giá trị | Chiến lược 

4.  Triết lý nhân sinh cấu thành nền tảng 

5.  Thư viện 100 năm Thân – Tâm – Tuệ 

6.  Thành tích | Phụng sự 

7.  Giải thưởng Cây bút Kim cương Việt 

8.  Hội phí & Quyền lợi 

     ● PREMIUM 

     ● DIAMOND