DJC
(S) Kỹ năng xây dựng văn hóa chúc mừng và tặng quà trong doanh nghiệp

(S) Kỹ năng xây dựng văn hóa chúc mừng và tặng quà trong doanh nghiệp

  • Sinh viên

  • Người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Việc chúc mừng, tặng và nhận quà tưởng là giản đơn mà lại không hề đơn giản. Không chỉ là nhiệm vụ của những bộ phận đầu mối thực hiện theo phân công của doanh nghiệp, tất cả các đơn vị/bộ phận trong doanh nghiệp đều cần biết về hoạt động chúc mừng, tặng quà và nhận quà để có thái độ và ứng xử cho văn minh, phù hợp.

  • Hiểu về chúc mừng và quà tặng

  • Văn hóa chúc mừng, tặng và nhận quà