DJC
(S) Kỹ năng "Train the trainer"

(S) Kỹ năng "Train the trainer"

  • Các nhà huấn luyện đào tạo.

  • Các cấp quản lý.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Học tập và thực hành đã khó, trở thành nhà huấn luyện đào tạo cho người khác còn khó hơn gấp nhiều lần và đặc biệt để huấn luyện người huấn luyện “train the trainer” cần một lộ trình bền bỉ và gian khó ngoài tài năng thiên bẩm. Khóa học “Train the trainer” được đóng gói gọn gàng hy vọng sẽ mang lại cho bạn một bức tranh tổng thể các kỹ năng một trainer cần có và chúng tôi hy vọng sẽ nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp quý báu để cải thiện và nâng cao hơn chất lượng khóa học.