DJC
(S) Kỹ năng tổ chức sự kiện doanh nghiệp hiệu quả

(S) Kỹ năng tổ chức sự kiện doanh nghiệp hiệu quả

 • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Kỹ năng tổ chức sự kiện doanh nghiệp premium
 • Hiểu về sự kiện doanh nghiệp

 • Chuẩn bị sự kiện

 • Khởi hành sự kiện

 • Sẵn sàng trước sự kiện

 • Vận hành trong sự kiện

 • Đóng gói sự kiện

 • Tổ chức sự kiện nội bộ trong doanh nghiệp

 • Tổ chức tiệc doanh nghiệp

 • Trang phục và phụ kiện tham dự sự kiện

 • Văn hóa tham dự sự kiện