DJC
(S) Kỹ năng thuyết trình trong công việc hiệu quả

(S) Kỹ năng thuyết trình trong công việc hiệu quả

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo Kỹ năng thuyết trình công việc
  • Hiểu về thuyết trình

  • Chuẩn bị thuyết trình

  • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

  • Những phần phụ trợ cho nội dung chính