DJC
(S) Kỹ năng đàm phán kinh doanh hiệu quả

(S) Kỹ năng đàm phán kinh doanh hiệu quả

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo premium Kỹ năng đàm phán kinh doanh
  • Hiểu về đàm phán kinh doanh

  • Chuẩn bị đàm phán

  • Thực hành kỹ năng giao tiếp trong đàm phán kinh doanh

  • Nguyên tắc thực hiện đàm phán kinh doanh

  • Kỹ thuật đàm phán kinh doanh

  • Nhân nhượng, thỏa hiệp trong đàm phán kinh doanh

  • Lưu ý khi thực hiện đàm phán kinh doanh

  • Kết thúc đàm phán