DJC
(S) Kiếm tiền hiệu quả

(S) Kiếm tiền hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
premium Tự chủ 12-18 tài chính

    Bạn muốn tạo ra thêm nguồn thu nhập để thanh toán hóa đơn, các khoản chi phí cho gia đình? Bạn đang muốn kiếm tiền để có một khoản thu nhập tích lũy để dành trong tương lai? Hãy cùng khám phá nội dung sau đây để tìm câu trả lời nhé!

  • Kiếm tiền là kỹ năng sống còn trong thế kỷ 21

  • Không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất

  • Thu nhập chủ động

  • Thu nhập thụ động

  • Gợi ý một vài phương thức tạo thu nhập