DJC
(S) Khóa Hành trình trở thành giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an

(S) Khóa Hành trình trở thành giáo viên Hạnh phúc - Thịnh vượng - Bình an

 • Người đang làm trong lĩnh vực giáo dục và mong muốn thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn?

 • Người đang loay hoay tìm ra “Sứ mệnh của một người thầy”?

 • Người đang mong muốn có được những tư duy, thái độ, kiến thức, kĩ năng để có thể trở thành một nhà giáo thành công trong thịnh vượng, hạnh phúc và bình an?

 • Người mong muốn có một môi trường với những đồng đội tích cực để cùng học hỏi, đột phá, đồng hành và phụng sự?

 • Người là một người phụ huynh, một học sinh, một người yêu giáo dục và sự nghiệp trồng người?

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 29/09/2022
Thời gian hoàn thành 1 giờ 28 phút
Thành viên 1
18-50 Hành trình trở thành giáo viên Hạnh phúc – Thịnh vượng - Bình an
 • Sứ mệnh người thầy

 • NUÔI DƯỠNG GIÁ TRỊ TRONG TÔI

 • Giá trị biết ơn

 • Giá trị tử tế

 • Giá trị cái tôi đích thực

 • GIA TĂNG GIÁ TRỊ - CHUNG TAY XÂY DỰNG NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC

 • Trường học hạnh phúc – Nơi nuôi dưỡng và phát triển tiềm năng con người

 • Làm thế nào để học sinh “Học mà vui “?

 • Phát triển tư duy sáng tạo và phản biện cho học sinh

 • Triển khai các hoạt động giáo dục tâm lý- xã hội và hướng nghiệp cho học sinh

 • PHỤNG SỰ XÃ HỘI – CÙNG NHAU LAN TOẢ GIÁ TRỊ

 • Tinh thần khởi nghiệp và 7 kĩ năng cần thiết của thế kỉ 21

 • Giáo dục sáng tạo để phát triển xã hội bền vững

 • Thế giới kết nối – Bạn đã sử dụng sức mạnh này trong giáo dục và khởi nghiệp giáo dục như thế nào?

 • SE – Bạn có thể bắt đầu từ đâu? Tổng kết khoá học