DJC
(S) Em lễ phép lịch sự

(S) Em lễ phép lịch sự

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
BKN 6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử premium

    Các em có biết rằng đôi khi chỉ cần những hành động rất nhỏ nhưng thể hiện sự lịch sự cũng khiến mọi người cảm thấy vui và yêu mến chúng mình hơn không? Đây cũng là cách để tạo ấn tượng tốt với mọi người xung quanh đó.

  • Tình huống

  • Chào hỏi khi nào?

  • Các cách chào hỏi

  • Lời nói lịch sự, lễ phép

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ