DJC
(S) Em lập kế hoạch với tiền

(S) Em lập kế hoạch với tiền

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
6-12 tiền kế hoạch

    Các em có biết: hầu hết mọi người trích khoảng hai phần ba thu nhập cho 3 yếu tố cần thiết là thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại rồi mới đến các yếu tố khác. Mỗi cá nhân nên lập kế hoạch chi tiêu, phân bổ ngân sách một cách hợp lý dựa trên nhu cầu, mục đích của mỗi người. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Hãy tham khảo những hướng dẫn ở dưới đây nhé!

  • Dự định với tiền

  • Những điều có thể làm với tiền

  • Lập kế hoạch

  • Tổng kết