DJC
(S) Em hiểu đúng vai trò của tiền

(S) Em hiểu đúng vai trò của tiền

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
6-12 tiền làm quen

    Tiền có vai quan trọng trong cuộc sống của con người, đáp ứng các mục đích khác nhau. Tầm quan trọng ấy thể hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

  • Sự quan trọng của Tiền

  • Tiền để trao đổi hàng hóa, dịch vụ

  • Tiền để lưu trữ

  • Tiền để đo lường giá trị

  • Tiền giúp so sánh giá cả

  • Tổng kết