DJC
(S) 6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp

(S) 6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo premium 6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp
  • Giao tiếp trực tiếp

  • Giao tiếp điện thoại

  • Giao tiếp email

  • Giao tiếp văn bản

  • Giao tiếp công việc

  • Giao tiếp làm việc nhóm