DJC
(R) Yes or No

(R) Yes or No

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Yes or No

     Trong cuộc sống, không ít lần bạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi phải quyết định một vấn đề nào đó. Có lúc bạn chỉ dựa theo Cảm tính của mình, nhưng có những quyết định quan trọng mà bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc… “Yes or No” gồm 2 giai đoạn với 6 câu hỏi sẽ giúp bạn cách để có những quyết định đúng đắn và sáng suốt, giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.