DJC
(R) Warren Buffet trong kinh doanh

(R) Warren Buffet trong kinh doanh

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

  • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh 

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo warren buffet kinh doanh
Xung quanh khái niệm đầu tư, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phương pháp nhưng cuối cùng có mấy ai đủ quyết tâm để chạm tay vào chữ “thành công”? Cuốn sách “Warren Buffett Trong Kinh Doanh” sẽ giúp bạn mở ra những chân trời mới trong kinh doanh. Những quá trình này đã đạt được kết quả tuyệt vời và rất đáng để học hỏi. Hãy cùng Thư viện 100 năm đọc bản tóm tắt sách để khám phá những giá trị tuyệt vời nhé!