DJC
(R) Vượt qua nỗi sợ hãi

(R) Vượt qua nỗi sợ hãi

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Vượt qua nỗi sợ hãi

    Nỗi sợ là một trong những bước tường thành lớn nhất trong cuộc đời che mờ đi lý trí, sự gan dạ, sự sáng tạo... và làm ta lùi bước, tự đánh mất cơ hội không biết bao lần trong cuộc đời! Vậy làm thế nào để "Vượt qua nỗi sợ hãi"?