DJC
(R) Vùng đất khởi nghiệp

(R) Vùng đất khởi nghiệp

  • Doanh nhân và các nhà khởi nghiệp

  • Bất cứ ai muốn biến ý tưởng kinh doanh của họ thành hiện thực

  • Những người không e ngại, chấp nhận rủi ro

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Vùng đất khởi nghiệp

      Làm thế nào để tăng cường cơ hội đứng vững của bạn trong thế giới của khởi nghiệp? Bạn mới có một ý tưởng kinh doanh sáng giá nào đó hoặc cũng có thể là bạn đã có từ lâu nhưng không thể theo đuổi được nó. Dù thế nào đi nữa, bạn đều hy vọng là có thể xây dựng được một doanh nghiệp thành công dựa trên ý tưởng mới đó. Hãy cùng tác giả Mikkel Svane giúp bạn vươn đến thành công, bạn nhé!