DJC
(R) Vùng đất của những người trường thọ

(R) Vùng đất của những người trường thọ

  • Những người muốn sống lâu và khỏe mạnh

  • Những người hứng thú với vấn đề sức khỏe

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
0-6

Cuốn sách “Vùng đất của những người trường thọ sẽ chứng minh cho bạn thấy, không phải bất kỳ điều kỳ diệu hay phát minh khoa học vĩ đại nào mà chính sự thay đổi trong thói quen hằng ngày sẽ giúp con người sống lâu hơn. Bên cạnh những nề nếp quen thuộc như không hút thuốc lá, tác giả sẽ chỉ ra những cách thức mới mẻ, thú vị và hiệu quả. Những cách thức đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!