DJC
(R) Túi khôn

(R) Túi khôn

  • Học sinh, sinh viên

  • Doanh nhân

  • Nhà đầu tư

  • Nhà khởi nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Hầu hết các bạn trẻ khi mới bước vào con đường kinh doanh đều muốn tìm kiếm những hình mẫu lý tưởng, các công thức, nguyên tắc tuyệt đối để đạt được thành công. Nhưng hầu hết họ đều nhầm lẫn về bản chất kinh doanh, cách thức vận hành một doanh nghiệp. Họ không hiểu rằng nơi có thể mang lại cho họ những bài học quý giá nhất chính là từ thương trường, là từ kinh nghiệm của những doanh nhân đi trước và những va vấp trong thực tiễn. Tập hợp tất cả kinh nghiệm của bản thân trong suốt 28 năm khởi nghiệp, Túi Khôn của Norm Brodsky sẽ giúp bạn vươn đến thành công.