DJC
Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Tuần làm việc 4 giờ

      Trong “Tuần Làm Việc 4 Giờ”, tác giả sẽ chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào để có được lối sống hoàn toàn tự do của một triệu phú mà không cần phải có 1 triệu đô la? Hay anh đã làm như thế nào để từ làm việc 14 giờ/ngày và kiếm 40.000 đô-la/năm thành làm việc 4 giờ/tuần và kiếm 40.000 đô la/ tháng? Hãy cùng tìm hiểu nhé!