DJC
(R) Tư duy tối ưu

(R) Tư duy tối ưu

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

    Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, khéo léo hơn và nhanh nhẹn hơn mà vẫn không có kết quả, bạn sẽ làm thế nào? Nếu bạn phải dừng lại và suy ngẫm về “những ưu tiên số một” trong cuộc đời – một số điều bạn cho là quan trọng nhất – thì đó là những việc gì ? Làm thế nào để xác định chính xác “những điều quan trọng nhất” trong cuộc đời? Tư duy tối ưu giúp bạn trả lời tất cả những câu hỏi quan trọng đấy!