DJC
(R) Trí tưởng tượng mở con đường

(R) Trí tưởng tượng mở con đường

  • Bất kỳ ai có ước mơ, hoài bão và muốn đạt được nó.

  • Bất kỳ ai muốn làm chủ vận mệnh của mình.

  • Những ai thiếu niềm tin vào cuộc sống

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Trí Tưởng Tượng Mở Con Đường

“Trí tưởng tượng mở con đường” mong muốn chia sẻ phương cách vận dụng khả năng mường tượng sáng tạo một cách có ý thức, tự chủ hơn, như một kỹ thuật để tạo dựng những điều ta thật sự mong muốn. Mường tượng sáng tạo trao cho chúng ta chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến những điều tốt đẹp, đón nhận sự hào phóng tự nhiên của cuộc sống.