DJC
(R) "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

(R) "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

  • Nhà quản trị

  • Nhà huấn luyện quản trị

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 03/09/2022
Thành viên 1
18-50 "Tốt nhất" của bạn sẽ tốt hơn nữa

Bạn muốn nâng tầm khát vọng lên cấp bậc hoàn toàn khác? Bạn muốn nâng cấp bản thân mình ngày càng tiến bộ hơn? Hãy tìm đọc bản tóm tắt “Tốt nhất của bạn sẽ tốt hơn nữa” để bứt phá bản thân nhé!