DJC
(R) Tốc độ của niềm tin

(R) Tốc độ của niềm tin

  • Lãnh đạo doanh nghiệp

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tốc Độ Của Niềm Tin

Steve Jobs từng nói: “Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin”. Có thể thấy rằng sức mạnh niềm tin lớn dường nào vì nếu bạn mất nó thì bạn hầu như mất tất cả, từ mối quan hệ với mọi người, bản thân… Vậy làm thế nào để xây dựng viên gạch “niềm tin” chắc chắn ở bản thân chúng ta? Hãy cùng Stephen R. Covey đi tìm đáp án trong cuốn “Tốc độ của niềm tin”, bạn nhé!