DJC
(R) Tinh thần chiến đấu trong môn Tennis

(R) Tinh thần chiến đấu trong môn Tennis

  • Những ai hứng thú với tennis

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tinh thần chiến đấu trong môn Tennis

      Tinh thần chiến đấu trong môn tennis gồm 4 phần là sự kết hợp giữa nền tảng giáo dục của Gallwey với kinh nghiệm trong môn tennis, tạo ra một công trình thực sự độc đáo, một cuốn sách bán chạy nhất, nhấn mạnh sự cân bằng giữa giáo viên và người học, nó cũng trở thành một công trình có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực huấn luyện cá nhân.