DJC
(R) Thuyết dòng chảy

(R) Thuyết dòng chảy

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 31/10/2022
Thành viên 1
Thuyết Dòng Chảy 18-50

Có bao giờ bạn hoàn toàn chìm đắm vào một cuốn sách hay, một công việc hay một buổi trình diễn đến mức không nhận thấy hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, thậm chí bạn chẳng có ý niệm gì về mọi thứ xung quanh hay sự tồn tại của chính mình? Thời khắc ấy, một sự khoan khoái kỳ lạ tuôn chảy trong con người bạn, đến mức bạn không ngừng tìm kiếm để có lại những cảm giác tương tự nhưng điều đó dường như là không thể bởi bạn chưa thật sự hiểu cảm giác đó là gì, cũng như nguồn gốc hình thành nên trải nghiệm tuyệt vời ấy. Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong “Dòng chảy” (Flow).