DJC
(R) Thưởng thức

(R) Thưởng thức

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

    Trong thời đại công nghiệp hóa ai ai cũng mải mê với công việc nên bữa ăn thường được giải quyết nhanh chóng chưa kể "fastfood" lên ngôi. Rồi đến kỷ nguyên số, mỗi người đều cầm trong tay một chiếc điện thoại vừa xem vừa ăn... nên từ "Thưởng thức" trở nên xa xỉ. Những việc bị cuốn trôi theo dòng chảy sẽ tạo một thói quen xấu không chỉ hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới sự gắn kết của các mối quan hệ.
    Do vậy, chúng ta cần sống chậm lại để "Thưởng thức" cuộc sống qua tác phẩm của Cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Thư viện 100 năm tóm tắt nhé!