DJC
(R) Thức tỉnh mục đích sống

(R) Thức tỉnh mục đích sống

  • Tất cả mọi người

  • Đặc biệt là những ai đang đi tìm mục đích sống của bản thân

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Thức Tỉnh Mục Đích Sống

     Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình rằng: Mục đích sống thật sự của mình là gì hay không? Nếu bạn còn đang mơ hồ với cuộc sống của chính mình thì hãy để cuốn sách “Thức Tỉnh Mục Đích Sống (A New Earth)” của tác giả Eckhart Tolle giúp bạn thức tỉnh hơn nhé.