DJC
(R) Thuật đấu trí Châu Á

(R) Thuật đấu trí Châu Á

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Thuật đấu trí châu Á 18-50

Mối quan hệ thương mại giữa châu Á với các nước đã có từ lâu nhưng liệu người châu Á có dễ hòa đồng? Hầu hết các quốc gia châu Á đã trải qua chế độ phong kiến ​​lâu đời và bí mật thương mại được truyền từ đời này sang đời khác như một vũ khí tối thượng của các giao dịch thương mại. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt và thành công đến như vậy? Hãy cùng vén màn sự thật qua cuốn sách “Thuật Đấu Trí Châu Á” của Chin Ning Chu.