DJC
(R) Thông minh hơn, nhanh hơn, tốt hơn

(R) Thông minh hơn, nhanh hơn, tốt hơn

  • Lãnh đạo nhóm

  • Doanh nhân muốn truyền lửa cho nhân viên

  • Cá nhân có mục tiêu, hoài bão

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Tốt Hơn
      Cuộc sống hiện đại và áp lực công việc vẫn cuốn chúng ta đi mỗi ngày cùng những bận rộn. Bạn đã bao giờ nhận ra một điều đơn giản rằng đôi khi chúng ta chỉ cần chậm lại một nhịp giữa vòng quay ấy để nhìn nhận và điều chỉnh. Sau đó, mọi thứ chắc chắn trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Cuốn sách Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn của tác giả Charles Duhigg sẽ đưa ra giải pháp cho “nhịp chậm” cải thiện năng suất trong cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu nhé!