DJC
(R) Thiên nga đen - Xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn

(R) Thiên nga đen - Xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn

  • Cá nhân cảm thấy ức chế với thế giới thời hiện đại

  • Cá nhân dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội

  • Cá nhân muốn cải thiện khả năng tập trung của mình

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Thiên Nga Đen - Xác Suất Cực Nhỏ, Tác Động Cực Lớn

     Con người thường chỉ mặc định nghĩ rằng thiên nga luôn có màu trắng. Thế nhưng tác giả Nassim Nicholas Taleb đưa ra hình ảnh “Thiên nga Đen”. Phải chăng ví dụ điển hình này ám chỉ điều gì chăng? Hãy cùng tìm hiểu nhé!