DJC
(R) Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

(R) Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

  • Học sinh, sinh viên

  • Những cá nhân mong muốn hiện thực hóa ước mơ

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Tuổi trẻ rất cần phải sống có ước mơ. Đó chính là chìa khóa đưa bạn đến với những trải nghiệm, những con đường thành công phía trước. Cuốn sách “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” sẽ là cánh cổng mở ra cho bạn một Thế Giới rộng lớn.