DJC
(R) Thế giới ngoài tầm với

(R) Thế giới ngoài tầm với

  • Cá nhân cảm thấy ức chế với thế giới thời hiện đại

  • Cá nhân dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội

  • Cá nhân muốn cải thiện khả năng tập trung của mình

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Thế Giới Ngoài Tầm Với

     Thời gian tập trung giảm sút, đời sống tinh thần mệt mỏi, sự xao nhãng tăng lên – Đây là những vấn đề bạn có thể nhận thức được, đặc biệt là nếu bạn đã biết cảm giác kì quặc khi bước xuống phố bị bao vây bởi những người trông như zombie cắm mặt vào điện thoại. Cuốn sách “Thế giới ngoài tầm với” tập trung vào lý do tại sao bạn đang mất mối liên hệ với thế giới và giải thích cách để trở thành một cá nhân trong kỉ nguyên đầy sự lôi kéo này.