DJC
(R) Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai

(R) Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai

  • Nhà quản lý muốn thành công hơn

  • Nhà lãnh đạo tự hào về khiếm khuyết trong tính cách

  • Cá nhân muốn cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Kỹ năng xã hội và con người là điều quan trọng trong quá trình bạn leo cao trên nấc thang danh vọng. “Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai” gồm 10 phần sẽ giải thích một số thói quen xấu cản trở thành công và giúp bạn thay đổi những thói quen đó.