DJC
(R) Thám tử kinh tế

(R) Thám tử kinh tế

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Bạn có từng đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta vẫn luôn mua hàng hóa đắt, thậm chí cả khi chúng ta không được đảm bảo về chất lượng? “Thám tử kinh tế” sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi ấy và quan trọng hơn, cung cấp cho bạn vốn hiểu về cách mà kinh tế định hình cuộc sống.