DJC
(R) Tay hòm chìa khóa

(R) Tay hòm chìa khóa

  • Người trưởng thành

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/03/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Tay hòm chìa khóa

Bạn có muốn “nhập dòng” với nhóm 1% những người giàu nhất Việt Nam không? Nếu bạn có ước mơ, chúc mừng bạn! Giờ bạn hãy đọc và đúc rút bài học từ cuốn sách “Tay hòm chìa khóa”, nó sẽ giúp bạn hiện thực hóa ước mơ ấy.

  • Tiền ở đâu?

  • Thấu hiểu về tiền bạc

  • Tay hòm chìa khóa

  • Hành động và quyết tâm thịnh vượng