DJC
(R) Tập đoàn nghệ thuật

(R) Tập đoàn nghệ thuật

  • Nghệ sĩ muốn tìm hiểu khía cạnh kinh doanh của nghệ thuật

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tập Đoàn Nghệ Thuật

Bạn rất giỏi làm nghệ thuật nhưng làm cách nào để kiếm tiền từ nghệ thuật? Là một nghệ sĩ muốn thành công trong thời đại này, bạn không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần kỹ năng kinh doanh. Bạn cần tìm thấy giọng nói và giá trị của bản thân, cũng như biết cách quảng cáo, PR cho bản thân và bán được tác phẩm của mình. Bản tóm tắt “Tập đoàn nghệ thuật” sẽ giúp bạn tìm thấy điều tốt nhất cho bản thân.