DJC
(R) Tạo dựng và phá vỡ thói quen

(R) Tạo dựng và phá vỡ thói quen

  • Những người quan tâm đến cách đối nhân xử thế và tâm lý

  • Bất cứ ai mong muốn cải thiện cuộc sống và tạo ra những thay đổi về lâu dài

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Cuộc sống của bạn được chế ngự bởi các thói quen. Chúng có thể là một phần trong chu trình buổi sáng của bạn hoặc tạo thành phong cách riêng trong những cuộc trò chuyện của bạn. Những chương sách bắt đầu rất đơn giản bằng sự giải thích thói quen là gì, sau đó giải thích cách làm thế nào bạn có thể điều khiển những thói quen của mình và biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.