DJC
(R) Tam @ quốc

(R) Tam @ quốc

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Nội dung của tác phẩm là những câu chuyện trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung được chuyển dịch sang môi trường kinh doanh hiện đại. Thế vạc ba nước Ngụy, Thục, Ngô như ba loại hình công ty hiện đại: Một là công ty lớn, sẵn có thực lực hùng mạnh nhưng ẩn chứa nhiều bất ổn bên trong (công ty nhà nước Đông Hán của Tào Tháo), Hai là công ty dựa vào bản sắc riêng mà giữ vững thị phần, đợi thời cơ là khuếch trương (Tập đoàn Đông Ngô của Tôn Quyền), còn loại kia là công ty từ bàn tay trắng mà nên (công ty Hoàng tộc của Lưu Bị). Vậy ba loại hình công ty này có những chiến lược gì để duy trì và phát triển? Hãy cùng theo chân tác giả Thành Quân Ức tìm hiểu, bạn nhé!