DJC
(R) Tâm lý học hài hước

(R) Tâm lý học hài hước

  • Cá nhân hứng thú về tâm lý học

  • Cá nhân yêu thích thí nghiệm, muốn tìm hiểu các sự thật về khoa học

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tâm Lý Học Hài Hước

      Thực tế, con người làm rất nhiều điều kỳ quặc, điên khùng và đã có vô số nghiên cứu được tiến hành để làm sáng tỏ hiện tượng đó. Ngày nay, những nghiên cứu này tạo ra một lĩnh vực về khoa học xã hội: Tâm lý học kì dị (Quirkology). Trong bản tóm tắt này sẽ làm sáng tỏ hiện tượng ấy. Hãy đọc để khám phá nhé!