DJC
(R) Tâm hồn lơ đãng

(R) Tâm hồn lơ đãng

  • Cá nhân muốn tìm hiểu về não bộ

  • Nhân viên, học sinh muốn năng suất hơn trong công việc

  • Nghệ sĩ và doanh nhân

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18-50 Tâm Hồn Lơ Đãng

       Chúng ta thường dùng những suy nghĩ mơ màng để loại bỏ cảm giác khó chịu từ các sự việc tiêu cực như kẹt xe. Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ này thực sự rất phiền toái nếu ta đang cố gắng tập trung. Nhưng tại sao chúng ta vẫn luôn “mơ màng” như vậy? Hãy cùng Thư viện 100 năm DJC tìm hiểu nguyên nhân thông qua bản tóm tắt “Tâm hồn lơ đãng”.