DJC
(R) Tác nhân xoay chuyển

(R) Tác nhân xoay chuyển

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/08/2022
Thành viên 1
18-50 Tác nhân xoay chuyển

Những cuộc hội đàm quyết định được hiểu là những cuộc thảo luận giữa 2 người ở nơi có ý nghĩa quan trọng, các ý kiến thể hiện trái chiều và xúc cảm được thể hiện mạnh mẽ. Kết quả của những cuộc đối thoại mấu chốt này là vô cùng quan trọng. Vì sao? Hãy cùng Thư viện 100 năm bí mật trong tác phẩm “Tác nhân xoay chuyển” nhé!