DJC
(R) Suy ngẫm

(R) Suy ngẫm

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Suy Ngẫm 18-50
Tác giả “Marcus Aurelius” có đưa nhận định “Tất cả đều chịu sự chi phối bởi logos - một thế lực bao trùm và quy định trật tự toàn vũ trụ. Khái niệm logos này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!