DJC
(R) Sức mạnh tổng hợp

(R) Sức mạnh tổng hợp

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Dưới ngòi bút của Darren Hardy, bạn sẽ biết được thành công đến từ những lựa chọn hằng ngày. Thành công không phải là làm 5000 việc, thành công là làm 6 việc rất giỏi 5000 lần. Để làm được, nó đòi hỏi bạn phải có một “sức mạnh tổng hợp” từ nội lực của bản thân. Hãy cùng khám phá bí quyết để tạo ra “sức mạnh” ấy nhé!