DJC
(R) Sức mạnh của tiềm thức

(R) Sức mạnh của tiềm thức

  • Những người đang chán ngấy cuộc sống hằng ngày và muốn tìm kiếm sự thay đổi

  • Những người muốn tìm ra sức mạnh tiềm ẩn của mình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Đánh thức sức mạnh và tiềm năng trong con người mình bị vùi lấp bởi những áp lực từ cuộc sống sẽ giúp cho mọi người nhanh chóng lấy lại năng lượng, tiếp nhận những tư duy và thay đổi ngay theo chiều hướng tích cực, nhận ra những niềm đam mê của mình và thực hiện những mục tiêu đó. Với tất cả suy nghĩ và tâm huyết của mình, tác giả Joseph Murphy đã tạo nên những lời văn chân thật những tổng giá trị bổ ích cho cuộc sống truong cuốn sách “Sức mạnh của tiềm thức”.