DJC
(R) Sức mạnh của thần thoại

(R) Sức mạnh của thần thoại

  • Giảng viên, sinh viên chuyên ngành Nhân văn

  • Nhà văn, kịch gia hay cá nhân muốn tìm hiểu về các câu chuyện thần thoại

  • Nhà duy linh, truyền giáo tò mò về tầm ảnh hưởng của thần thoại trong tôn giáo

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Trong quá trình hình thành và giữ gìn bản sắc của một cộng đồng, thần thoại đóng vai trò không thể thay thế. Có rất nhiều thần thoại lý giải khởi nguyên của sự sống, sự ra đời của một nền văn hóa. Từ đó, chúng đóng vai trò như một dấu hiệu riêng, một nguyên nhân của sự phân chia giữa các cộng đồng. Vậy thần thoại đã ra đời thế nà