DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Cuốn sách “Sức mạnh của sự khích lệ” được Ken Blanchard chắp bút đưa ra phương pháp khích lệ những mặt tích cực để định hướng những hành vi chưa tốt của người khác, để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ.